XIII FESTYN SZKOLNY
„LWÓWEK OD 600 LAT”„To nasze miasto kochane ma wiele lat,
Więcej niż ja i ty.
Tu Ostrorogów był kwiat,
Tu rodził się też mój dziad,
To Lwówek miasto twe!”
(R. Kowalczyk)