Logo szkoły         Szkoła istniała we Lwówku od założenia miasta, czyli od XV w. Inicjatorem budowy pierwszej szkoły był pleban Joachim. Pierwotny budynek prawdopodobnie już nie istniał przed rokiem 1640, uległ bowiem zniszczeniu w wyniku pożaru.Fundatorem nowego gmachu został pleban Jan Kasprowicz.
Obecne budynki szkolne wznosz± się między ulicami: Ratuszową i Szkolną, tzw. "stara szkoła", zbudowana po 1856 r. oraz "nowa szkoła" postawiona po 1902 r. i rozbudowana w latach 1912 - 1913.
         18 grudnia 1980 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu nadało Zbiorczej Szkole Gminnej we Lwówku imię Emilii Sczanieckiej.
Szkoła Podstawowa jako bezpośrednia spadkobierczyni Zbiorczej Szkoły Gminnej przejęła imię Emilii Sczanieckiej. Sylwetka patronki oraz wyznawane przez nią wartości są w szkole stale popularyzowane w ramach codziennej pracy wychowawczej, a kulminacyjnymi momentami w tej pracy są Rajd Wagarowicza organizowany corocznie (od 1993 r.) w pierwszy dzień wiosny pod hasłem "Moja Mała Ojczyzna" oraz Święto Patrona Szkoły. Z tej okazji organizuje się festyn szkolny.
Obecnie do szkoły uczęszcza ok. 283 uczniów (2017).
          Duży nacisk kładzie się na prawidłowy rozwój fizyzczny uczniów (przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "LWY", ponadto prowadzi się zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz wyjazdy na basen połączone z nauką pływania) oraz współpracę z domem rodzinnym i środowiskiem. W klasach I - III organizowane są liczne imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Mikołajki, Walentynki. Do tradycji miasta weszły też barwne korowody przygotowywane przez uczniów naszej szkoły z okazji Dni Lwówka.


Strona główna