Kadra pedagogiczna szkołydyrektor- Andrzej Nowak

wicedyrektor - Izabela Kałek


edukacja wczesnoszkolna:

- Alicja Żuchowska

- Danuta Kandulska

- Monika Górska

- Jolanta Dłużewska

- Justyna Bąbelek

- Mariola Cudniewicz


j. polski:

- Izabela Kałek

- Anna Jędrzejczak-Korpik

- Marzena Kamińska


j. angielski:

- Joanna Gmerek

- Magdalena Centkowska-Śmierzchalska


j. niemiecki:

- Magdalena Włodarczyk


historia i społeczeństwo:

- Ewa Nowak


matematyka:

- Agnieszka Strugała

- Mirosława Mroczkiewicz


fizyka:

- Radosław Musiał


chemia:

- Elżbieta Kubicka


geografia:

- Andrzej Nowak


biologia/przyroda:

- Hanna Nowak


plastyka:

- Monika Górska

- Renata Kaliszak


technika:

- Renata Kaliszak

muzyka:

- Jacek Nowak


zajęcia komputerowe/informatyka:

- Andrzej Nowak

- Radosław Musiał


wych. fizyczne:

- Renata Kaliszak

- Michał Kamiński

- Marcin Lampe


religia:

- Dorota Trojanowska

- ks. Paweł Szkoda

- s. Danuta Szała


biblioteka:

- Marzena Kamińska


świetlica szkolna:

- Agnieszka Osses

- Bartosz Strugała


pedagog szkolny:

- Anna Kosciańska


Strona główna