Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja


„Opowiedz nam moja Ojczyzno,
Jak matka dzieciom ciekawym,
O latach znaczonych blizną,
O wiekach chwały i sławy”

Takimi słowami rozpoczęliśmy uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Uczniowie w poezji i piosence podkreślili znaczenie konstytucji majowej i przybliżyli czasy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwrócili uwagę na aktualną wymowę wydarzeń z przed ponad 200 lat i ich znaczenie dla kształtowania się postawy patriotycznej współczesnych Polaków.
Uroczysty apel został przedstawiony przez uczniów klasy Va i Vb.

(mak)

Powrót