Święto Niepodległości

Dnia 8 listopada 2013 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu. Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowali uczniowie z klas: IV a, V a, VI a i VI b pod kierunkiem pani Marzeny Kamińskiej.
Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje recytatorskie utworów literackich oraz muzyka patriotyczna pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Na zakończenie uroczystego apelu została odśpiewana „Rota’’.

(mak)

Powrót