Pasowanie Pierwszoklasistów

„Oto pierwszaki – dawne maluchy
jeden w drugiego, to same zuchy.”

11 października 2013 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści z naszej szkoły spisali się na medal recytując wiersze i śpiewając piosenki.
Na widowni dopingowali ich bliskie osoby, a także zaproszeni goście: Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej – Pan Andrzej Nowak i Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Katarzyna Luch.
Kiedy część artystyczna dobiegła końca uczniowie z klasy Ia i Ib ślubowali być wzorowymi uczniami, a także dobrymi kolegami i koleżankami. Następnie zostali pasowani na prawowitych uczniów Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej przez Pana Dyrektora.
Pani Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe plakietki, a rodzice słodkie upominki.
Mamy nadzieję, że najmłodsi uczniowie naszej szkoły będą odnosili wyłącznie sukcesy, a sześć lat nauki będą mile wspominali.

(mip)

Powrót