WIEDZA POGŁEBIONA, SUKCES POTWIERDZONYJakub Trojanowski – uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej we Lwówku już po raz drugi udowodnił, że jest najlepszym przyrodnikiem nie tylko w swojej szkole, ale też w gminie oraz powiecie nowotomyskim!
Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, 12 – letni wówczas Jakub, będąc uczniem piątej klasy szkoły podstawowej, pokonał w konkursowych zmaganiach wielu starszych od siebie kolegów, zdobywając tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Już wtedy zapewnił sobie zwolnienie ze Sprawdzianu po szkole podstawowej, otrzymanie maksymalnej liczby punktów z tegoż Sprawdzianu, a także celującą ocenę roczną z przyrody i zapewnienie o przyjęciu w pierwszej kolejności do wybranego gimnazjum.
Mimo ubiegłorocznego sukcesu Jakub postanowił również w bieżącym roku szkolnym spróbować swych sił w konkursie. Pod okiem nauczycielki przyrody
– mgr Hanny Nowak przez wiele tygodni pogłębiał swą wiedzę przyrodniczą o wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, zawarte w podstawie programowej.
Wysiłek się opłacił i Jakub pomyślnie przechodząc przez szkolny, rejonowy i wojewódzki etap konkursu ponownie uzyskał tytuł Laureata! Potwierdził w ten sposób swój sukces. Udowodnił, że jest najlepszy i w dziedzinie przyrody nie ma sobie równych.
Warto dodać, że Jakubowi przyszło rywalizować z całkiem sporą grupą konkurentów. Ogółem do szkolnych etapów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego przystąpiło 12027 uczniów. W rejonowych rywalizowało 1548 uczestników, a w etapie wojewódzkim 131 uczniów z całego województwa wielkopolskiego.
Reprezentant lwóweckiej Szkoły Podstawowej był jedynym finalistą z powiatów nowotomyskiego, szamotulskiego i obornickiego.
Gratulujemy!

(ika)

Powrót